Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Cele priorytetowe żłobka

Poznaj nasze cele, proste zasady, zorientowane na dobro dzieci to nasz priorytet

Nie zmuszać

Zachęcać

Pozwolić dziecku uczestniczyć w różnych sferach życia

Cele pedagogiczne

1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania małego dziecka;
2. Opieka nad dziećmi rodziców pracujących, uczących się;
3. Przygotowanie do przedszkola;
4. Obszar ochronny, w którym dzieci czują się dobrze;
5. Teren poszerzania kompetencji;
6. Bezpieczne wrastanie w społeczeństwo;
7. Poznawanie samego siebie i swoich możliwości;
8. Wspieranie rozwoju emocjonalnego

Zadania wychowawcze

1.

  • Stopniowe wprowadzanie każdego dziecka w sytuacje sprzyjające opanowaniu nowych umiejętności.
  • Umiejętne i optymalne zaangażowanie dzieci w planowane zabawy oraz czynności dnia codziennego.
  • Zaangażowanie w dziecięcą aktywność, pomoc, pytanie i spontaniczną radość, która często może zmienić bieg zabawy.