Informacja o płatnościach

Opłata za opiekę nad  Dzieckiem w Żłobku obejmuje:

  1. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 200,00 zł;
  2. Opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka liczoną wg dziennej stawki żywnościowej w wysokości 16,00 zł;
  3. Opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 zł;

Numer konta

Opłata miesięczna za pobyt dziecka jak i opłata za wyżywienie powinna być uiszczana na podany numer konta bankowego:

24 86190006 0010 0201 0269 0003